Qing-Hua Tang, Bin-Qiao You, Zhi-Qing Xie, and Lamin Zhan