Hui-Yong Zeng, Guang-Ming Wang, Ke Lu, Jian-Gang Liang, and Cheng Zhou