Guihua Yang, Junchi Ma, Yukai Gao, Baohong Fu, and Chunmei Wu