Sichun Du, C.W. Chan, Hongxia Yin, and Wenbin Huang