Jianqun Ding, Chunhua Wang, Xiaorong Guo, and Wen Wang